ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม 56

ในที่สุดก็เวียนมาอีกครั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ในปี 2556 นี้ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ที่คราวนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีผู้สมัครอยู่หลากหลายคน ซึ่งวันนี้ผมเองก็ไปลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว แต่ผลเลือกตั้งนั้นเป็นอย่างไรบ้าง คงจะอัพเดทให้ทุกคนได้ทราบกันตรงนี้แล่ะครับ

ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม 56

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 56 (อย่างไม่เป็นทางการ) เรียงตามหมายเลข:

 1. นายวิละ อุดม  1,314 คะแนน
 2. นายวรัญชัย โชคชนะ  638 คะแนน
 3. ร.อ. เมตตา เต็มชำนาญ  1,301 คะแนน
 4. นายโสภณ พรโชคชัย  1,128 คะแนน
 5. นายสมิทธ สมิทธินันท์  697 คะแนน
 6. นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง  2,089 คะแนน
 7. นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์  1,341 คะแนน
 8. นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล  2,537 คะแนน
 9. พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ  1,077,899 คะแนน
 10. นายโฆสิต สุวินิจจิต  28,640 คะแนน
 11. พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส  166,582 คะแนน
 12. ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ  1,194 คะแนน
 13. นายวศิน ภิรมย์  650 คะแนน
 14. นายประทีป วัชรโชคเกษม  1,368 คะแนน
 15. นายจำรัส อินทุมาร  2,594 คะแนน
 16. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร  1,256,231 คะแนน
 17. นายสุหฤท สยามวาลา  78,825 คะแนน
 18. นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์  634 คะแนน
 19. นายสุขุม วงประสิทธิ  2,730 คะแนน
 20. นายกฤษณ์ สุริยผล  273 คะแนน
 21. นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์  922 คะแนน
 22. นายศุภชัย เขษมวงศ์  464 คะแนน
 23. น.ส.รวิวรรณ สุทธิวีรสรรค์  112 คะแนน
 24. นายวิทยา จังกอบพัฒนา  266 คะแนน
 25. พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน  461 คะแนน

โดยสรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 2,715,640 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 4,244,465 คน คิดเป็น 63.98 %

เลนจักรยาน (ฝันไว้ก่อน)

จากผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ในครั้งนี้ออกมาแบบนี้ ผมเองเชื่อว่า ท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ก็คงตั้งใจที่จะลุยงาน สร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้น เป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโต เป็นเมืองแห่งสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ที่อยากเห็นกรุงเทพฯ มีสวนสาธารณะมากขึ้น มีการลดใช้พลังงาน หันมาให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพกันอย่างจริงจัง โดยเน้นๆ เลยก็คืออยากให้ทางกรุงเทพฯ หันมาให้ความสนใจในการใช้งานจักรยาน เพราะเราได้เห็นตัวอย่างของเมืองต่างๆทั่วโลก ที่หันมาให้ความสำคัญกับจักรยาน และมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนั้น งานนี้ก็หวังว่ามันคงจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร ของเราบ้างล่ะครับ

มาดูผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 56 ว่าผลออกมาตรงกัน หรือแตกต่างจากโพลต่างๆ อย่างไรบ้าง
ลองติดตามจากรายละเอียดได้เลยครับ

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ โดย เอแบคโพล (21/02/2013):

 1. พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ 25.6%
 2. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร 24.8%
 3. พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 21.3%

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ โดย บ้านสมเด็จโพล (21/02/2013):

 1. พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ 29.5%
 2. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร 29.1%
 3. พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 8.8%

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ โดย นิด้าโพล (21/02/2013):

 1. พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ 26.80%
 2. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร 25.86%
 3. พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 4.58%

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ โดย กรุงเทพฯ โพล (22/02/2013):

 1. พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ 23.9%
 2. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร 23.6%
 3. พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 6.5%

 

Incoming search terms:

 • เลือกตั้ง ผู้ว่า กทม

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *