I Will if You Will – March 23, 2013

ช่วงนี้เราจะได้เห็นข่าวการเตรียมความพร้อมของในการรับมือกับวิกฤติพลังงานขาดแคลน เนื่องมาจากบริษัท (ในพม่า) ที่เราซื้อพลังงานจากเค้า ทำหนังสือแจ้งมาว่า จะทำการปิดซ่อมแท่นขุดก๊าซธรรมชาติ ในระหว่างวันที่ 5 – 14 เมษายน 2013 ซึ่งมีโอกาสทำให้ พลังงานที่เราใช้กันอย่างสบายใจกันมาตลอด อาจจะถึงคราวไม่เพียงพอก็เป็นได้ ซึ่งหลายฝ่ายก็ได้เตรียมรับมือกับเรื่องนี้ หรือห้างร้านหลายแห่งก็เตรียมแผนสำรอง หรือก็เริ่มที่จะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง

Earth Hour 2013

คำถามของผมจึงเกิดขึ้นมาว่า ทำไม เราทุกคนในสังคม ต้องรอให้เกิดเหตุวิกฤติกันก่อน ค่อยคิดหาหนทางในการประหยัดพลังงาน หรือรอให้ค่าไฟฟ้ามันแพง ถึงจะเริ่มมาปิดอุปกรณ์ที่เปิดทิ้งไว้ ทำไมเราทุกคนไม่สร้างจิตสำนึก ในการประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟฟ้า ให้กับโลกสวยๆ ใบนี้ที่เราอยู่ กันตั้งแต่วันนี้กันเลยล่ะครับ

Global Earth Hour 2013 – I Will if You Will (Saturday, March 23)

 
I Will if You Will

โครงการปิดไฟให้โลก 60 นาที ในปีนี้ ก็เหมือนๆ กับทุกๆปี ที่รณรงค์ให้เราร่วมกันปิดไฟ ทั้งที่ใช้และไม่ได้ใช้ บ้านละ 60 นาที เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานให้กับโลกนี้ ถึงแม้ว่า ช่วงเวลานั้นจะมีละครที่เราชื่นชอบก็ตาม แต่ปีนี้พิเศษตรงที่ โครงการนี้อยู่ในช่วงจังหวะที่ เราคนไทย กำลังเจอกับวิกฤติเรื่องพลังงานอยู่พอดี ก็หวังว่าจะทำให้ใครหลายๆคนคิดได้ขึ้นมาบ้าง ว่าเราทุกคน ร่วมกันประหยัดพลังงานคนละนิด ก็จะทำให้เราช่วยโลกใบนี้ไว้ได้มากครับ

I will if You will. (I always will)
ผมน่ะ ปิดไฟ แน่นอน 100% แล้วคุณล่ะ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *