Mark Zuckerberg ก็เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีรุ้งด้วย #LGBT

โปรไฟล์ สีรุ้ง

หลายคนอาจสงสัยว่าอยู่ๆ ทำไมรูปโปรไฟล์ของเพื่อนๆ เปลี่ยนไป เหมือนมีแถบสีรุ้งคาดทับไว้ แน่นอนว่าสีรุ้งนั้นคงต้องหมายถึงกลุ่มเพื่อนๆ ที่สนใจเพศเดียวกัน ซึ่งบอกเลยว่าปัจจุบันมีการเปิดเผยกันอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตามในบ้านเราก็คงยังไม่ได้มีกฎหมายใดรองรับ ซึ่งการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีรุ้งครั้งนี้ ถือเป็นการเฉลิมฉลองของกลุ่มคน #LGBT ที่ย่อมาจาก lesbian, gay, bisexual, and transgender หรือกลุ่มที่มีความรักต่อเพศเดียวกัน อันเนื่องมาจากกฏหมายที่คนกลุ่มนี้สามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกกฏหมายในทุกๆรัฐของอเมริกาแล้ว (ก่อนหน้าสามารถทำได้แค่เพียงบางรัฐเท่านั้น)

โปรไฟล์ สีรุ้ง

แม้แต่ Mark Zuckerberg เองก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ เป็นสีรุ้งเช่นเดียวกัน แถมยังทำเครื่องมือไว้ให้คนที่จะร่วมฉลอง แต่แต่งรูปไม่เป็นสามารถเข้าไปอัพเดทโปรไฟล์ง่ายๆ ที่ https://www.facebook.com/celebratepride

แต่การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ เป็นสีรุ้งของ Mark Zuckerberg ไม่ได้หมายความว่าเค้าจะเป็นคนในกลุ่ม #LGBT เพียงแต่ทำหน้าที่ผู้ให้บริการที่ให้ความสำคัญกับคนทุกๆ กลุ่ม และจากจำนวนประชากรกลุ่ม #LGBT นั้นเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน facebook ที่แอคทีฟตลอดเวลา ซึ่งควรค่าแก่การใส่ใจนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *