ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม 56

ในที่สุดก็เวียนมาอีกครั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ในปี 2556 นี้ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ที่คราวนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีผู้สมัครอยู่หลากหลายคน ซึ่งวันนี้ผมเองก็ไปลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว แต่ผลเลือกตั้งนั้นเป็นอย่างไรบ้าง คงจะอัพเดทให้ทุกคนได้ทราบกันตรงนี้แล่ะครับ

ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม 56

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 56 (อย่างไม่เป็นทางการ) เรียงตามหมายเลข: Continue reading “ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม 56”