I Will if You Will – March 23, 2013

ช่วงนี้เราจะได้เห็นข่าวการเตรียมความพร้อมของในการรับมือกับวิกฤติพลังงานขาดแคลน เนื่องมาจากบริษัท (ในพม่า) ที่เราซื้อพลังงานจากเค้า ทำหนังสือแจ้งมาว่า จะทำการปิดซ่อมแท่นขุดก๊าซธรรมชาติ ในระหว่างวันที่ 5 – 14 เมษายน 2013 ซึ่งมีโอกาสทำให้ พลังงานที่เราใช้กันอย่างสบายใจกันมาตลอด อาจจะถึงคราวไม่เพียงพอก็เป็นได้ ซึ่งหลายฝ่ายก็ได้เตรียมรับมือกับเรื่องนี้ หรือห้างร้านหลายแห่งก็เตรียมแผนสำรอง หรือก็เริ่มที่จะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง

Earth Hour 2013

คำถามของผมจึงเกิดขึ้นมาว่า ทำไม เราทุกคนในสังคม ต้องรอให้เกิดเหตุวิกฤติกันก่อน ค่อยคิดหาหนทางในการประหยัดพลังงาน หรือรอให้ค่าไฟฟ้ามันแพง ถึงจะเริ่มมาปิดอุปกรณ์ที่เปิดทิ้งไว้ ทำไมเราทุกคนไม่สร้างจิตสำนึก ในการประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟฟ้า ให้กับโลกสวยๆ ใบนี้ที่เราอยู่ กันตั้งแต่วันนี้กันเลยล่ะครับ

Global Earth Hour 2013 – I Will if You Will (Saturday, March 23)

 
I Will if You Will Continue reading “I Will if You Will — March 23, 2013”