ลดถุงพลาสติก กล่องโฟม และหลอดดูดน้ำ เริ่มกันเลยที่ตัวเรานี่แล่ะ

อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง เมื่อเกิดกระแสต่างๆ ที่น่าสนใจ ก็จะมีการส่งต่อกันอย่างรวดเร็ว

Continue reading