Close

All posts in Cycling .

me:

จากประสบการณ์ที่อยู่ในตลาดของอินเตอร์เน็ตเมืองไทย (ตั้งแต่ปี 1999) ผมได้ผ่านอะไรหลายๆอย่าง ผ่านยุคผ่านสมัยต่างๆของ เทคโนโลยี และในปัจจุบันก็ยังสามารถเอาชีวิตรอดอยู่ในธุรกิจนี้ เพียงแต่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

ตอนนี้ผมทำงานเกี่ยวกับ Influencers โดยเฉพาะบน YouTube ใครสนใจหรืออยากได้คำแนะนำในการทำเนื้อหาบน YouTube ยินดีพูดคุยกันนะครับ

ป.ล. ผมเลี้ยงง่าย แค่กาแฟถ้วยเดียวก็พอครับ

พี่แยมสัมภาษณ์ 1 ในผู้ชุมนุมดินแดงว่าทำไมหลังเพจทะลุแก๊ซยุติบทบาทแล้วยังมารวมตัวกันอยู่ ซึ่งน้องตอบคำถามได้ดีและตรงจุดมากๆ 👍👍👍
#ม็อบ13กันยา

1/2 Upgrade successful.

Moments ago, we deployed the #Alonzo upgrade at the epoch rollover.

Welcome to the start of a new era for #Cardano $ADA

Load More...